Видеокамери

Следвайте инструкциите за достъп до камерите в хотела:

1. Свалете програмата NetPlayer.exe
Програмата е проверена за вирусы не е нужно да я инсталирате.

2. Вижте PDF файла с подробни инструкцию.